Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag aangenomen en overig nieuws12 maart 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, OSF en D66.

Tegen: GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: SGP en PVV.

De Kamer heeft met de initiatiefnemer en met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het

Tijdens dat debat werden twee moties ingediend:

De stemmingen over het voorstel en over de moties vinden plaats op 19 maart 2019.

De Kamer heeft met de Tweede Kamerleden Koopmans en Van Helvert en met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het

De stemming over het voorstel vindt plaats op 19 maart 2019.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan.


Sociale media menu


Deel dit item: