Eerste termijn Kamer plenaire behandeling Wijziging Crisis- en herstelwet afgerond, voortzetting op 21 mei, en overig nieuws20 mei 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het voorstel

Tijdens het debat werden twee moties ingediend:

De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden plaats op 28 mei 2019.

De Kamer heeft in eerste termijn het voorstel

behandeld.

Morgen, 21 mei, wordt de plenaire behandeling van het voorstel voortgezet met de beantwoording in eerste termijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Sociale media menu


Deel dit item: