Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (EK 35.074, I)In deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.ingediend

20 mei 2019

resultaat

Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen.

bij

indiener

mede ondertekend door