Eerste Kamer neemt afscheid van 44 ledenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni 2019 afscheid genomen van 44 senatoren die uit de Eerste Kamer vertrekken. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol, die zelf ook afscheid nam, sprak alle vertrekkende leden persoonlijk toe in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer. Daarna spraken de senatoren Tiny Kox (SP) en Anne Flierman (CDA), en minister-president Mark Rutte.

De Voorzitter van de Eerste Kamer sprak in haar toespraak onder meer over de politieke ontwikkelingen die de afgelopen jaren hun effect hebben gehad op de Kamer en op de manier waarop er naar de Eerste Kamer wordt gekeken.

Over het vertrek van 44 leden zei zij: "De Kamer verliest veel kennis, ervaring, visie en denkkracht, maar mag zich verheugen in de komst van nieuwe senatoren die evenals hun voorgangers geworteld zijn in de samenleving en hun kennis, ervaring, ambities en idealen meebrengen in dit huis." Ook memoreerde zij dat de Kamer de afgelopen periode 1136 wetsvoorstellen heeft behandeld. Zeven keer heeft de Kamer een wetsvoorstel verworpen en elf keer kwam de regering met een novelle. Tien keer trok de regering een wetsvoorstel in.

Vijf Eerste Kamerleden ontvingen bij hun afscheid uit handen van de Eerste Kamervoorzitter een Koninklijke onderscheiding: Sophie van Bijsterveld (CDA), Hans Engels (D66), Roel Kuiper (ChristenUnie), Tineke Strik (GroenLinks) en Greetje de Vries-Leggedoor (CDA). Zij zijn meer dan tien jaar lid geweest van de Staten-Generaal.

Senator Tiny Kox (SP) sprak als nieuwe nestor van de Kamer (hij is na de Kamerwisseling het langstzittende lid) de Voorzitter van de Eerste Kamer toe. Ankie Broekers-Knol nam na 6 jaar afscheid als Voorzitter en ze was bijna 18 jaar lid van de Kamer. Kox roemde haar onpartijdigheid als voorzitter: "Je hebt als Voorzitter ons allen in gelijke situaties gelijk behandeld."

Hij besloot met te zeggen dat de Ankie Broekers-Knol met haar optreden "het aanzien - en de bekendheid - van dit deel van de Staten-Generaal vergroot, denk ik te mogen zeggen. Bij jouw aantreden verzuchtte Ferry Mingelen: 'Wie is Ankie..?' Nou, Ferry, jongen, nu weet jij het, met al je collega's: dát is Ankie!"

Minister-president Rutte zei namens het kabinet over de Eerste Kamer dat "debatten hier, ook in de afgelopen vier jaar, op de inhoud gevoerd worden, met wederzijds respect en gevoel voor stijl. De Eerste Kamer vervult daarmee haar unieke rol in ons politieke bestel als chambre de réflexion met verve: met weinig politieke hyperventilatie, een beetje afstand tot de waan van de dag en oog voor het bredere perspectief."

Over Voorzitter Ankie Broekers-Knol zei Rutte: "Voorzitter kun je niet spelen, dat bén je. En waarom u nou zo'n vanzelfsprekende voorzitter bént, daar kun je legio verklaringen voor proberen te vinden. Maar je kunt het ook houden op hoe u het zelf in een interview kernachtig verwoordde: 'gewoon mezelf zijn, hatsekidee'. Het is misschien wat onorthodox gesteld, maar het is in essentie wel waarom u zo gewaardeerd wordt. Kundig, autonoom en authentiek, en bovendien warm in het persoonlijk contact."

Broekers-Knol ontving vervolgens uit handen van de minister-president een Koninklijke onderscheiding.

Namens de vertrekkende leden sprak Eerste Ondervoorzitter Anne Flierman (CDA). Hij sprak onder meer over de toegenomen aandacht voor de Eerste Kamer: "De kritische belangstelling betekent naar mijn mening, dat de lat weer hoger wordt gelegd. Kritische vragen kunnen alleen met gezag beantwoord worden vanuit een instituut dat meer dan voortreffelijk doet waar het voor ingesteld is, namelijk medewerken aan wetgeving. Het gaat om het vertrouwen in het instituut, en in ons werk."

Flierman wenste de nieuwe Eerste Kamer toe dat zij zich kunnen en zullen concentreren op de klassiek taken van de Eerste Kamer, de toets van wetten op rechtmatigheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid.

De Eerste Kamer telt 75 leden. Op 11 juni treedt de nieuwe Eerste Kamer aan. De nieuwe zetelverdeling is: FvD 12 zetels (nieuw in de Eerste Kamer), VVD 12 zetels (was 13), CDA 9 zetels (was 12), D66 7 zetels (was 10), PVV 5 zetels (was 9), SP 4 zetels (was 9), PvdA 6 zetels (was 8), GroenLinks 8 zetels (was 4), CU 4 zetels (was 3), SGP 2 zetels (was 2), 50+ 2 zetels (was 2), PvdD 3 zetels (was 2) en OSF 1 zetel (was 1).

Op dinsdag 25 juni kiest de Eerste Kamer naar verwachting haar nieuwe Voorzitter. De beide Ondervoorzitters van de Kamer worden naar verwachting op dinsdag 2 juli 2019 gekozen.


Deel dit item: