Vier kandidaten voorzitterschap Eerste KamerVier Eerste Kamerleden hebben zich kandidaat gesteld voor het Voorzitterschap van de Eerste Kamer. Het zijn de senatoren Joris Backer (D66), Toine Beukering (FVD), Jan Anthonie Bruijn (VVD) en Ruard Ganzevoort (GroenLinks). Zij hebben hun kandidaatstelling schriftelijk bekendgemaakt aan de Griffier van de Eerste Kamer. De brieven van de kandidaten zijn doorgestuurd naar alle Eerste Kamerleden en op de website van de Eerste Kamer geplaatst.

Dinsdag 2 juli stemt de Eerste Kamer over de nieuwe Voorzitter. De kandidaten lichten in alfabetische volgorde in de plenaire vergadering eerst hun kandidatuur kort toe en beantwoorden daarna vragen van senatoren, alvorens gestemd wordt. De nieuwe Voorzitter wordt de opvolger van Ankie Broekers-Knol (VVD) die als gevolg van de Kamerwisseling per 11 juni 2019 de Eerste Kamer heeft verlaten.

De Eerste Kamer kent sinds 2003 een vrije kandidaatstelling voor het Voorzitterschap. Het komt daarbij vaker voor dat meerdere kandidaten meedingen. In 2003 werd Yvonne Timmerman-Buck (CDA) uit drie kandidaten gekozen en in 2013 Ankie Broekers-Knol (VVD) uit vier kandidaten. Op basis van enkelvoudige kandidaatstelling werden in 2009 René van der Linden (CDA) en in 2011 Fred de Graaf (VVD) gekozen. Yvonne Timmerman-Buck en Ankie Broekers-Knol waren in respectievelijk 2007 en 2015 de enige kandidaat toen zij werden herkozen als Eerste Kamervoorzitter.

De verkiezing van de Voorzitter van de Eerste Kamer vindt plaats in de plenaire vergadering van 2 juli vanaf 13.50 uur en is rechtstreeks te volgen via de livestream van de Eerste Kamer.

Op dinsdag 9 juli kiest de Eerste Kamer uit haar midden de Eerste Ondervoorzitter en de Tweede Ondervoorzitter.Deel dit item: