Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Nieuws uit de commissies dinsdag 1 oktober 20192 oktober 2019

De commissies van de Eerste Kamer hebben op dinsdag 1 oktober 2019 vergaderd over de voortgang in de behandeling van wetsvoorstellen en andere zaken. De belangrijkste besluiten staan hieronder. De volledige besluitenlijst staat in de zogenoemde korte aantekeningen van de betreffende commissies.

Tijdens de commissievergaderingen werd er ook kennisgemaakt met de bewindspersonen. Op deze foto het kennismakingsgesprek tussen minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Meer afbeeldingen

Staatscommissie parlementair stelsel

De commissie Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken stemt in met de door de voorzitter voorgestelde wijze van behandeling van het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel en de kabinetsreactie(s) daarop. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de eerste fase als volgt wordt ingevuld. De commissie verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief om toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie, uiterlijk 13 december 2019. Tevens maakt zij in deze brief een opmerking over een reeds in consultatie gegeven voorstel tot grondwetsherziening. De commissie wenst in november of december een gesprek te voeren met de heer Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en eventuele andere voormalige leden.

Schriftelijke inbreng

Machtigingswet oprichting Invest-NL

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de Partij voor de Dieren (Koffeman) en de Fractie-Otten (Otten). De fractie van 50PLUS sluit zich aan bij de vragen van de Fractie-Otten.

Multiproblematiek

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Medische Zorg en Sport wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

Voortgangsverslag uitvoering Europese Veiligheidsagenda

Inbreng ten behoeve van een tweede nader politiek dialoog met de Europese Commissie naar aanleiding van de brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem).

Reductie kinderarmoede

Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelgenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) en de SP-fractie (Kox) met het verzoek de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De leden van de PvdA-fractie en van de ChristenUnie-fractie sluiten zich aan bij de vragen van beide fracties. De leden van de GroenLinks-fractie en de D66-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

Sociale media menu


Deel dit item:
Tijdens de commissievergaderingen werd er ook kennisgemaakt met de bewindspersonen. Op deze foto het kennismakingsgesprek tussen minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tijdens de commissievergaderingen werd er ook kennisgemaakt met de bewindspersonen. Op deze foto het kennismakingsgesprek tussen minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.