Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Wetsvoorstel Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders aangenomen en overig nieuws5 november 2019

De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Justitie en Veiligheid en met de minister voor Medische Zorg en Sport gedebatteerd over de

Tijdens de behandeling is de

ingediend.

Na een toezegging door de minister van Justitie en Veiligheid tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is de motie door de indiener ingetrokken.

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op 12 november 2019.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan. FVD en PVV is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft met de minister van Buitenlandse Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel

De stemming over het wetsvoorstel vindt plaats op dinsdag 12 november 2019.

De Kamer heeft met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dat debat werd de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op dinsdag 12 november 2019.

De Kamer heeft gestemd over de tijdens de Algemene politieke beschouwingen (Apb) op 29 oktober 2019 ingediende moties.

De motie-Koffeman c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales (35.300, F) en de gewijzigde motie-Gerbrandy c.s. over de verhuurderheffing (35.300, M) zijn door de indieners aangehouden. Met betrekking tot deze moties heeft de Kamer besloten tot een heropening van de beraadslagingen, inclusief stemmingen, op 12 november 2019.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.Sociale media menu


Deel dit item: