Eerste Kamer opnieuw tegen koppelen eigenstandige wetsvoorstellenDe Eerste Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen van senator Sent (PvdA) die de regering oproept zich in het vervolg te onthouden van het koppelen van eigenstandige onderwerpen aan wetsvoorstellen. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen de motie. Aanleiding voor de motie was dat de regering aan het wetsvoorstel over het Belastingplan 2021 bij nota van wijziging het voorstel tot invoering van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) heeft toegevoegd.

Senator Sent (PvdA) diende de motie in tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen
Grotere versie foto

Senator Sent constateert in haar motie dat de Raad van State heeft opgemerkt dat de omvang en complexiteit van de maatregel en de politieke gevoeligheid ervan de opname van een maatregel in een separaat wetsvoorstel rechtvaardigen. Volgens haar maakt het bij nota van wijziging toevoegen van een voorstel van deze omvang en politieke gevoeligheid het lastiger voor de Eerste Kamer om tot oordeelsvorming te komen.

Zij beroept zich ook op de in 2015 aangenomen motie Hoekstra c.s. dat koppeling van eigenstandige wetsvoorstellen onwenselijk is. Destijds had de regering tot ongenoegen van de toenmalige senator Hoekstra (CDA) - en van de Kamer - een separaat wetsvoorstel over Box3 aan het Belastingplan toegevoegd. De huidige minister Hoekstra kon nu "een eind uit de voeten" met de motie zolang die toekomstgericht is en het Belastingplan erdoor niet alsnog geopend zou worden.

Sent diende haar motie in tijdens de Algemene financiele beschouwingen op 17 november jl. Een tijdens hetzelfde debat ingediende motie van senator Otten (Fractie-Otten) werd verworpen. Senator Van Rooijen (50PLUS) heeft zijn beide moties uit hetzelfde debat aangehouden.Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Senator Sent (PvdA) diende de motie in tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen
Afbeelding 1 - Senator Sent (PvdA) diende de motie in tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen