35.596

Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19In deze zesde incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020 (35.300 VIII) gecorrigeerd. Vijf eerdere ISB's (35.441, 35.464, 35.481, 35.499 en 35.543) bevatte ook al correcties van de OCW-begroting voor 2020.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 17 december 2020 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 januari 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 oktober 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 oktober 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 oktober 2020.


Documenten

7