Begrotingswetsvoorstel over steun- en herstelmaatregelen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, PVV en PvdD stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PvdD en ChristenUnie stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De Kamer heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens dit debat werden twee moties ingediend:

Op 8 juni 2021 stemt de Kamer over het wetsvoorstel en over de moties.
Deel dit item: