Wetsvoorstel Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, PVV en PvdD.

Tegen: SGP, CDA en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De

is na stemming bij zittten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, D66, PVV en PvdD.

Tegen: CDA en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Otten, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, VVD, GroenLinks, SP, 50LUS, PvdA, D66 en PVV.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PVV en PvdD.

Tegen: SGP, CDA, VVD, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

De

is als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het voorstel

Tijdens dit debat is de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 12 oktober 2021.

Een ordevoorstel van het lid Jorritsma-Lebbink(VVD) om vanavond al te stemmen over dit wetsvoorstel is verworpen.
Deel dit item: