Wetsvoorstel over ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022 aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, D66 en PvdD.

Tegen: SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FVD, 50PLUS, PVV en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De vervaltermijn van de aangehouden

is met zes maanden verlengd.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. SGP, Fractie-Nanninga, SP, PVV en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.

Het wetsvoorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie-Otten is daarbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is daarbij décharge verleend.

De Kamer heeft de overige

als hamerstukken afgedaan. De betreffende bewindspersonen is daarbij décharge verleend.

De Kamer heeft

als hamerstukken afgedaan.

De Kamer heeft gestemd over een drietal ordevoorstellen over de Algemene politieke beschouwingen (apb).

Het ordevoorstel van het lid Jorritsma-Lebbink (VVD) om de Algemene politieke beschouwingen niet te houden op 2 november 2021 is na hoofdelijke stemming met 33 stemmen voor (VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) en 29 stemmen tegen (SP, 50PLUS, Fractie-Nanninga, PVV, PvdA, FVD, SGP, Fractie-Otten en PvdD) aangenomen.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het ordevoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) om de Algemene politieke beschouwingen op 30 november 2021 te houden (eventueel op 7 december 2021) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, PvdA, PVV en PvdD.

Tegen: CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

Het ordevoorstel van het lid Jorritsma-Lebbink (VVD) om de Algemene politieke beschouwingen te houden zodra er een nieuw kabinet is gevormd is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, GroenLinks, SP, D66, PVV, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Otten, 50PLUS en PvdA.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De Kamer heeft met de initiatiefnemers en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de wetsvoorstellen

Tijdens het debat zijn drie moties ingediend. De stemmingen over de beide wetsvoorstellen en twee moties vinden plaats op 5 oktober 2021.
Deel dit item: