Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

De wetsvoorstellen

zijn als hamerstukken afgedaan. De Fractie-Otten is hierbij aantekening verleend.

Op verzoek van het PvdD-fractie zijn op grond van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde, de vervaltermijnen van de (nader) aangehouden moties

met zes maanden verlengd.

De stemming over het

is een week aangehouden tot 24 mei 2022.

De Kamer heeft vandaag met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gedebatteerd over het voorstel

Het voorstel is na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: D66, ChristenUnie, CDA en VVD.

Tegen: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS, FVD.

De Fractie-Frentrop en de OSF waren niet aanwezig tijdens de stemmingen.

Door het verwerpen van deze goedkeuringswet is de op 17 mei 2022 voorziene stemming over het ontwerpbesluit over de zesde verlengingPDF-document van de geldingduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 komen te vervallen.

Tijdens het debat zijn de

ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 24 mei 2022.
Deel dit item: