35.300 VI, Y

Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverledenIn deze motie wordt de regering verzocht om na te gaan of er reden bestaat om — net zoals in Frankrijk — bij wet de slavernij en de slavenhandel die in het verleden heeft plaatsgevonden als een misdaad tegen de menselijkheid aan te merken, en om na te gaan of in diezelfde wet de oprichting en instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, een Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum dient te worden gegarandeerd, en daarover uiterlijk binnen twee maanden aan de Kamer te rapporteren.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, Y
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 30 juni 2020 aangehouden. Op 6 juli 2021 en op 17 mei 2022 nader aangehouden; de vervaltermijn is met zes maanden (exclusief de weken waarin de Eerste Kamer niet vergadert) verlengd.
vervaldatum aanhouding 21 maart 2023
indiener(s) P. Nicolaï (PvdD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
J. Recourt (PvdA)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissies voor J&V, KOREL en BiZa/AZ hebben op 13 juli 2021 de behandeling van de brief van de minister van BZK ter aanbieding van het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden (EK, BM met bijlage) overgedragen aan de Commissie BiZa/AZ.

De Commissie BiZa/AZ heeft op 14 september 2021 besloten de kabinetsappreciatie af te wachten en de brief van de minister van BZK opnieuw te agenderen wanneer de appreciatie is ontvangen.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft de brief van de minister van BZK over een wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (EK, BJ) op 11 mei 2021 voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor J&V heeft het verslag van een schriftelijk overleg van 24 augustus 2020 met de minister voor BZK over de motie-Nicolaï c.s. over het slavernijverleden (EK, AU) op 8 september 2020 voor kennisgeving aangenomen.

Het lid Nicolaï heeft de motie op 30 juni 2020 na ontvangst van een brief over de uitvoering van de motie (EK, AO) nader aangehouden.

De commissie voor J&V heeft op 14 april 2020 de brief van de minister van BZK met de appreciatie over de Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y) (EK, AB) besproken.

Naar aanleiding van de brief van 10 april 2020 (EK, AB) houdt het lid Nicolaï de motie langer aan.

De motie is 10 maart 2020 in eerste instantie aangehouden voor 4 weken.Uitvoering