36.042 / 35.526 / 25.295, D

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen nieuwe grondslag coronatoegangsbewijzen in de Wet publieke gezondheidDeze motie draagt de regering op om in de wijziging van de Wet publieke gezondheid geen grondslag op te nemen voor een mogelijke inzet van het coronatoegangsbewijs.Kerngegevens