Wetsvoorstel Zwijgbedingen in de jeugdzorg, zorg en ondersteuning aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Het voorstel

is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Het

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, VVD, 50PLUS, Fractie-Frentrop en CDA (met uitzondering van de Leden Atsma, Doornhof, Rietkerk en N.J.J. van Kesteren).

Tegen: OSF, PVV, ChristenUnie, SGP, FVD en de Leden Atsma, Doornhof, Rietkerk en N.J.J. van Kesteren (allen CDA).

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Cultuur en Media het beleidsdebat over de Staat van de Rechtsstaat gevoerd. Dit debat was op 31 mei 2022 aangevangen en vandaag voortgezet. Op 31 mei 2022 zijn vier moties en op 21 juni 2022 zijn zes moties ingediend. De stemmingen over de moties vinden plaats op 28 juni 2022.
Deel dit item: