Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) afgeslotenVan dinsdag 27 september tot en met vrijdag 30 september 2022 heeft in Den Haag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaatsgevonden. Delegaties van de Staten-Generaal - de Eerste en de Tweede Kamer - en van de Staten (parlementen) van Aruba, Curaçao en Sint Maarten vergaderden onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, Mariëlle Paul (VVD), over belangrijke thema's die alle landen van het Koninkrijk aangaan.

De centrale thema's dit keer waren: het ongevraagde advies van de Raad van State van het Koninkrijk over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht, consensusrijkswetten, samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, en kolonialisme en slavernijverleden.


Programma en afsprakenlijst

Het overleg startte op dinsdag 27 september met een openingsbijeenkomst in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Vertegenwoordigers van de Caribische Statendelegaties en de delegatieleider van de Staten-Generaaldelegatie, Paul Rosenmöller (GroenLinks), verzorgden een presentatie over de recente ontwikkelingen in de vier landen. In de middag werd de vergadering voortgezet in de Tweede Kamer met als agendapunten het ongevraagd advies van de Raad van State van het Koninkrijk en het onderwerp consensusrijkswetten.

Op woensdag 28 september stonden de deelnemers stil bij samenwerking binnen het Koninkrijk en democratisch deficit, alsook kolonialisme en slavernijverleden.

Op donderdag 29 september is een werkbezoek afgelegd aan de Floriade rondom het thema voedselveiligheid en duurzaamheid. Ook was er die dag inbreng door onderzoekers van Wageningen University & Research. Het interparlementair overleg eindigde op vrijdag 30 september met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.


Over het IPKO

Het IPKO vindt eens per half jaar plaats, in de regel in januari in een van de Caribische landen van het Koninkrijk en in mei/juni in Den Haag. Tijdens het halfjaarlijkse IPKO-overleg wisselen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten informatie uit over actuele thema's die de landen van het Koninkrijk aangaan.

Voor de Eerste Kamer namen dit maal aan het IPKO deel: Paul Rosenmöller (GroenLinks), voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Eerste Kamer en leider van de Staten-Generaaldelegatie, en de senatoren Beukering (fractie-Nanninga), Jorritsma (VVD), Keunen (VVD), Oomen-Ruijten (CDA), Atsma (CDA), Dittrich (D66), Recourt (PvdA), Gerkens (SP) en Nicolaï (PvdD).

Vanuit de Tweede Kamer waren de deelnemers: Mariëlle Paul (VVD), tevens voorzitter van het IPKO, Kamminga (VVD), Wuite (D66), Van den Berg (CDA), Bouchallikh (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie), Simons (Bij1) en Den Haan (fractie Den Haan).


Deel dit item: