Reparatiewet forensische zorg aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de

als hamerstuk afgedaan.

De Kamer heeft ook het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

Het voorstel

is na hoofdelijke stemming met 49 stemmen voor en 24 stemmen tegen aangenomen.

Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, CDA en VVD,

Tegen: OSF, Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

De Kamer heeft ook gestemd over moties die zijn ingediend tijdens de plenaire behandeling van de Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid op 15, 16 en 23 mei 2023.

De

is aangehouden.

De Kamer heeft gisteren en vandaag het voorstel

in twee termijnen plenair behandeld. Tijdens het debat zijn 23 moties ingediend.

Een derde termijn van het debat, de hoofdelijke stemming (op verzoek van de leden Van Rooijen (50PLUS) en Van Strien (PVV)) over het wetsvoorstel en de stemmingen bij zitten en opstaan over de ingediende moties vinden plaats op 30 mei 2023.

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) heeft na de eerste termijn van de Kamer op 22 mei 2023 een brief (EK, X) aan de Kamer gestuurd over de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa) en de vraag of daar op grond van artikel 63 van de Grondwet een twee-derde meerderheid voor nodig is.

Na de derde termijn en voorafgaand aan de stemmingen vindt op 30 mei 2023 op voorstel van het lid Kox (SP) een ordedebat plaats over de vraag of de Kamer het wetsvoorstel met minimaal een twee-derde meerderheid dient te aanvaarden.
Deel dit item: