35.936

Reparatiewet forensische zorgDit wetsvoorstel regelt de reparatie van een aantal omissies en onvolkomenheden die in de loop van de tijd in de Wet forensische zorg (Wfz) en een aantal andere wetten op het gebied van de forensische zorg terecht zijn gekomen. Bij de wijziging van andere wetten die samenhangen met Wfz is onvoldoende is gekeken naar de afstemming met de Wfz

Met dit voorstel worden een aantal bevoegdheden met betrekking tot de forensische zorg vastgelegd. Het voorstel introduceert de bevoegdheid voor de minister voor Rechtsbescherming om gegevens te verwerken, en regelt de bevoegdheden van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid bij het toezicht op de forensische zorg. Het gaat vooral de bevoegdheden rond het inzagerecht voor dossiers waarop het medisch beroepsgeheim rust. Ook worden de bevoegdheden van het hoofd van de instelling zoals oorspronkelijk opgenomen in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden vastgesteld.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2 herdruk) op 20 april 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2021

titel

Wijziging van de Wet forensische zorg en enige andere wetten (Reparatiewet forensische zorg)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

11