Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Het voorstel is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Kamer heeft vandaag het lid Kluit (GroenLinks-PvdA) verlof gegeven om de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) te interpelleren over het Integraal Financieel Beeld (EK 33.118 / 34.986, FK met bijlagen).

Tijdens de interpellatie is de

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en FVD stemden tegen.

Ook heeft de Kamer het lid Crone (GroenLinks-PvdA) verlof gegeven om de minister voor VRO te interpelleren over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (EK 34.453 AM met bijlagen).

Tijdens de interpellatie is de

ingediend. De motie is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, D66, CDA, VVD en ChristenUnie stemden tegen.

De Kamer heeft vandaag de voorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Ook is het voorstel

als hamerstuk afgedaan. PVV, FVD en PvdD is hierbij aantekening verleend.

Verder is het voorstel

als hamerstuk afgedaan. PvdD en SP is hierbij aantekening verleend.

Daarnaast is het voorstel

als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is hierbij aantekening verleend.

De Kamer heeft het voorstel

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, FVD, Volt, PvdD, VVD, SP, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: JA21.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties D66, VVD en BBB stemden tegen.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, PVV, CDA, FVD, Volt, JA21, VVD, SP, BBB en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, D66, PvdD en ChristenUnie.

De voorstellen

zijn na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, Volt, JA21, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD, PvdD en SP.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, PVV, CDA, FVD, Volt, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: JA21, PvdD en SP.

Het voorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, FVD, Volt, JA21, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: PVV, PvdD en SP.

Tijdens de gezamenlijke behandeling zijn een aantal moties ingediend. De stemmingen bij zitten en opstaan over de moties vonden plaats op 11 juli 2023.
Deel dit item: