Deskundigenbijeenkomst Open data richtlijnDe vaste commissie voor Digitalisering (DIGI) van de Eerste Kamer organiseerde dinsdag 21 mei een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel Implementatie open data richtlijn.


Programma 21 mei

De deskundigenbijeenkomst was ingedeeld in twee blokken met als thema's 'uitvoerbaarheid' en 'openbaarheid versus privacy in het licht van toekomstige technologieën'.

De deskundigen in het blok 'uitvoerbaarheid' verzorgden elk een inleiding van 5 minuten, waarin zij hun visie op de uitvoering van het wetsvoorstel belichtten. In het blok 'openbaarheid versus privacy: (toekomstige) technische mogelijkheden' gaf hoogleraar Anna Berlee een inleiding van 10 minuten.

Na de inleidingen kregen de leden gelegenheid om vragen te stellen. De deskundigenbijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de commissie, senator Veldhoen (GroenLinks-PvdA).

Over uitvoerbaarheid spraken:

  • Jan van Ginkel, namens IPO en VNG, en Rian van Dam, namens VNG
  • Jacqueline Slats en Niels van Driel, namens het Nationaal Archief

Over openbaarheid versus privacy sprak:

  • Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht aan de Open Universiteit

Praktische informatie

De bijeenkomst is hier terug te kijken.


Over het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel implementeert de Europese Open data richtlijn in de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who). Hergebruik in de context van de Who is het gebruik van reeds openbare gegevens die zich (meestal) bij een overheidsorganisatie bevinden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn geproduceerd of verzameld. Op basis van overheidsinformatie kunnen nieuwe producten en diensten met uiteenlopende doeleinden worden ontwikkeld.

Met dit voorstel worden de verplichtingen in de Who over hergebruik uitgebreid. Het gaat om regels om bepaalde soorten gegevens nog toegankelijker te maken. Ook komen meer typen organisaties onder de hergebruikregels te vallen. Er worden hogere en nadere eisen gesteld aan de manier waarop gegevens beschikbaar moeten worden gesteld, waaronder verdere beperkingen aan mogelijkheden om financiële compensatie te vragen voor het aanbieden van gegevens en verdere beperking van de mogelijkheden om gegevens aan te bieden door middel van een exclusieve overeenkomst met een partij.


De behandeling

De commissie DIGI heeft op 29 april 2024 het verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag. Op 16 april 2024 vond er een technische briefing plaats door het ministerie van BZK voor de commissie DIGI.


Deel dit item: