Parlementaire activiteiten van prof.dr. H.E.S. Woldring (CDA) in eerdere zittingsperiodes