Stemgedrag Prof.dr. M.J. Verkerk (ChristenUnie)Voor1078Tegen311

 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Gerkens (SP) c.s. over digitale geletterdheid op lerarenopleidingen (CXLVII, J)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, F)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over waarden en gedragingen voor het goed laten functioneren van de democratische rechtsstaat (CXLVII, D)
 • Voor
  28 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Blécourt-Wouterse (VVD) c.s. over ondersteuning en expertise binnen de griffie op het terrein van digitalisering en AI (CXLVII, C)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid (36.158)
 • Voor
  28 maart 2023 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2023 inzake gasopslag Bergermeer en garantieregeling Porthos (36.271)
 • Voor
  21 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Strafbaarstelling voorbereidingshandelingen seksueel kindermisbruik (35.991)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie gecombineerde geslachtsnaam (35.990)
 • Tegen
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de Europese digitale identiteit (34.972 / 35.868, AD)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet digitale overheid (34.972)
 • Voor
  21 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Wet digitale overheid (35.868)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Wet goed verhuurderschap (36.130)
 • Voor
  21 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud (36.138)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Conceptbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet (EK 33118 / 34986, EU) (PDF-document)
 • Tegen
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het compenseren van lagere overheden in verband met onvolkomenheden in het DSO (33.118 / 34.986, FE)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. over afstemmen van de stikstofopgave en energietransitie op de uitvoeringskracht van decentrale overheden (33.118 / 34.986, FC)
 • Voor
  14 maart 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het minimaal voldoen van alle betreffende websites aan de norm WCAG 2.1 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FA)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Moonen (D66) c.s. over het bevorderen van participatie (33.118 / 34.986, FB)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over gemeentelijke milieueffectrapportages (33.118 / 34.986, EZ)
 • Voor
  14 maart 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over het maken van een integraal financieel beeld voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten (33.118 / 34.986, EY)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag tussen Zwitserland en Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35.332)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Betekeningsverordening (36.152)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Bewijsverkrijgingsverordening (36.153)
 • Voor
  14 maart 2023 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36.172)