Dinsdag 25 oktober 2016, plenaire vergaderingAanvang: 13:30 uur

Agenda

13.41 - 13.45 uur  Heropening van de beraadslaging (vierde termijn, ter indiening van een gewijzigde motie, inclusief stemming over die gewijzigde motie) Sprekerslijst bekijken

15.30 - 16.00 uur  Pauze

16.00 - 17.10 uur  Voortzetting behandeling (antwoord initiatiefnemers en regering in tweede termijn) Sprekerslijst bekijken

17.10 - 17.25 uur  Pauze

17.25 - 18.45 uur  Voortzetting behandeling (derde termijn Kamer en initiatiefnemers en regering in derde termijn) (onder voorbehoud) Sprekerslijst bekijken