Sprekerslijst bij plenaire vergadering voortzetting behandeling (tweede termijn Kamer)
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Flierman i (CDA)8
2. Lintmeijer i (GroenLinks)8
3. Sietsma i (ChristenUnie)15
4. Engels i (D66)15
5. Barth i (PvdA)20
6. Huijbregts-Schiedon i (VVD)10
7. Van Weerdenburg i (PVV)5
8. Köhler i (SP)8
9. Schalk i (SGP)7
totaal: 96 minuten

Initiatiefnemer en bewindspersonen
naamduur (min)opmerking
Van Weyenberg i
Keijzer
Plasterk i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)