Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Schouwenaar (VVD)10
2. Meijer (SP)10
3. Van Dijk (PVV)10
4. De Graaf (D66)10
5. De Boer (GroenLinks)6
6. Holdijk (SGP)5
totaal: 51 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
Plasterk (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)