Sprekerslijst bij plenaire vergadering behandeling (volledig)
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Bijsterveld i (CDA)7
2. Meijer i (SP)5
3. De Graaf i (D66)10
4. Teunissen i (PvdD)7
5. Ten Hoeve i (OSF)5
6. Ganzevoort i (GroenLinks)15
7. Ester i (ChristenUnie)5
totaal: 54 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
Plasterk i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)