Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Dessing (FVD)5maidenspech
2. Janssen (SP)10
3. Koole (PvdA)12
4. Ganzevoort (GroenLinks)15
5. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)10maidenspeech
6. De Vries (Fractie-Otten)10maidenspeech
7. Arbouw (VVD)12maidenspeech
8. Rietkerk (CDA)12maidenspeech
9. Moonen (D66)12
10. Koffeman (PvdD)15
11. Van Dijk (SGP)5
totaal: 118 minuten

Bewindspersonen/Initiatiefnemers

naamduur (min)opmerking
1. Visser (Staatssecretaris van Defensie)