Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer (voortzetting op een nader te bepalen datum)Eerste termijn Kamer (voortzetting op een nader te bepalen datum)


Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Faber-Van de Klashorst (PVV)20
2. Knapen (CDA)10
3. Prast (PvdD)20
4. Beukering (Fractie-Nanninga)10
5. Van Ballekom (VVD)15
6. Crone (PvdA)10
7. Moonen (D66)12
8. Van Apeldoorn (SP)12
9. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)8
10. Otten (Fractie-Otten)10
totaal: 127 minuten

Bewindspersonen

naamduur (min)opmerking
1. Kaag (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
2. Hoekstra (Minister van Financiƫn)