Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer
Leden

naamduur (min)ook namensopmerking
1. Van Gurp (GroenLinks)5
2. Faber-Van de Klashorst (PVV)15
3. Janssen (SP)8
4. Nicolaï (PvdD)15
5. Van Rooijen (50PLUS)12
6. Verkerk (ChristenUnie)8
7. Schalk (SGP)6
8. Nanninga (Fractie-Nanninga)10
9. Van der Voort (D66)8
10. Frentrop (FVD)7
11. Prins (CDA)5
12. De Bruijn-Wezeman (VVD)3
13. Otten (Fractie-Otten)12
14. Karakus (PvdA)7
totaal: 121 minuten

Bewindspersoon

naamduur (min)opmerking
1. De Jonge (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)