Sprekerslijst bij plenaire vergadering eerste termijn Kamer Algemene Europese beschouwingen
Leden
naamduur (min)ook namensopmerking
1. Karimi i (GroenLinks)18
2. Van Ballekom i (VVD)24
3. Knapen i (CDA)20
4. Koole i (PvdA)16
5. Backer i (D66)17
6. Faber-van de Klashorst i (PVV)15
7. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie)14
8. Van Apeldoorn i (SP)14
9. Prast i (PvdD)13
10. Van Dijk i (SGP)12
11. Otten i (Fractie-Otten)12
12. Raven i (OSF)11
totaal: 186 minuten

Bewindspersoon
naamduur (min)opmerking
1. Hoekstra i (Minister van Buitenlandse Zaken)