T01661

Toezegging Brief sturen over aantal verschillende punten, zoals artikel 6:22 en het relativiteitsvereiste (32.450)De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van alle woordvoerders,  toe voor de stemming een brief aan de Kamer te sturen over een aantal verschillende punten, zoals artikel 6:22 en de relativiteitstheorie. 


Kerngegevens

Nummer T01661
Status voldaan
Datum toezegging 11 december 2012
Deadline 18 december 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. dr. J. Beuving (PvdA)
mr. drs. M.M. de Boer (GroenLinks)
mr. dr. A.W. Duthler (VVD)
prof. mr. J.W.M. Engels (D66)
mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
mr.dr. R.F. Ruers (SP)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen brief
relativiteitsvereiste
Kamerstukken Wet aanpassing bestuursprocesrecht (32.450)


Uit de stukken

Handelingen I 2012/13, nr. 11 - blz. 74

Minister Opstelten: Ik ga ervan uit dat er volgende week dinsdag over dit wetsvoorstel wordt gestemd. Voor die stemming zal ik een brief aan de Kamer sturen over een aantal verschillende punten, zoals artikel 6:22 en de relativiteitstheorie.


Brondocumenten


Historie