T02386

Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33.865 / 33.866)De ministers van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken zeggen toe de Staten-Generaal te informeren over het voornemen tot inwerkingtreding van de nationale strafbaarstelling van het misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven. 


Kerngegevens


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 36 item 5, blz. 3 

Minister van Veiligheid en Justitie, de heer A. Van der Steur:

Ik moet opmerken dat in het debat in de Tweede Kamer de minister van Buitenlandse Zaken en ikzelf hebben toegezegd dat wij de Staten-Generaal zouden informeren over het voornemen tot inwerkingtreding van de nationale strafbaarstelling van het misdrijf agressie in de Wet internationale misdrijven. Dat zullen wij dus ook doen.


Brondocumenten


Historie