T03267

Toezegging Kabinetsreactie rapport commissie-Borstlap (35.570)De minister van Algemene Zaken zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe een afschrift van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Borstlap naar de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T03267
Status voldaan
Datum toezegging 27 oktober 2020
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen arbeidsmarkt
werkgelegenheid
Kamerstukken Miljoenennota 2021 (35.570)


Uit de stukken

Handelingen I 2020/21, nr. 7, item 13, blz. 9

Minister Rutte : Dan de vraag over de commissie-Borstlap, over de opvolging van die Commissie Regulering van Werk. Daar komt een kabinetsreactie op. Die verwachten wij voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in de Tweede Kamer, dus in de derde week van november, te versturen. Dan gaat er ook meteen een afschrift naar de Eerste Kamer. Dit was een vraag van mevrouw Bikker.

Handelingen I 2020/21, nr. 7, item 13, blz. 9

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Ten aanzien van de arbeidsmarkt wachten wij nu de derde week van november vol blijdschap en vreugde af. Dan komt de reactie op de commissie-Borstlap. Ik hoop dat ook het arbeidsrechtelijk deel daarin echt aan de orde zal komen. Die verwachting spreek ik wel uit, want de minister-president heeft minister Koolmees toch al van huiswerk voorzien.


Brondocumenten


Historie