Stemming moties Notificatieapplicatie COVID-19Verslag van de vergadering van 6 oktober 2020 (2020/2021 nr. 4)

Aanvang: 13.38 uur
Status: ongecorrigeerd

Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemmingen moties Notificatieapplicatie COVID-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19),

te weten:

  • de motie-Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app (35538, letter H);
  • de motie-Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is (35538, letter I);
  • de motie-Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app (35538, letter J).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we verder met de stemming over de moties. Ten eerste de stemming over de motie 35538, letter H, motie van het lid Nicolaï over transparante en volledige informatie bij installatie CoronaMelder-app. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï (35538, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten, de OSF, de PVV en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Vervolgens de stemming over de motie 35538, letter I, motie van het lid Nicolaï over uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel tot er voldoende testcapaciteit aanwezig is. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Nicolaï (35538, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD, Fractie-Otten en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ten slotte de stemming over de motie 35538, letter J, motie van het lid Gerkens c.s. over de doorontwikkeling van de CoronaMelder-app. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (35538, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik dank de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zijn aanwezigheid bij de stemming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.