Stemming over aangehouden moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2020Verslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 13.42 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Algemene Politieke Beschouwingen 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2020,

te weten:

  • de motie-Van Rooijen c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkorting (35570, letter K);
  • de motie-Van Rooijen c.s. over indexatie van pensioenen (35570, letter J);
  • de motie-Van Rooijen c.s. over pensioenkortingen (35570, letter I).

(Zie vergadering van 27 oktober 2020.)


De voorzitter:

Dan stemmen wij over 35570, letter K, de motie van het lid van Rooijen c.s. over het in dezelfde mate laten stijgen van de arbeidskorting en de ouderenkorting. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35570, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FVD, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Vervolgens stemmen wij over de motie 35570, letter J, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over indexatie van pensioenen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35570, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Vervolgens stemmen wij over de motie 35570, letter I, de motie van het lid Van Rooijen c.s. over pensioenkortingen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Rooijen c.s. (35570, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.