35.570, I

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over pensioenkortingenIn deze motie wordt de regering verzocht om een definitieve oplossing te omarmen waarmee de dreiging van pensioenkortingen gedurende de transitieperiode wordt uitgesloten.Kerngegevens

nummer 35.570, I
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 22 juni 2021
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)