Stemming Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerkVerslag van de vergadering van 18 januari 2022 (2021/2022 nr. 13)

Aanvang: 20.58 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk) (35984).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Als laatste stemmen we over het wetsvoorstel 35984, Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022, de incidentele suppletoire begroting inzake verwerving van een kunstwerk. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

De heer Van Rooijen namens 50PLUS.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Het proces verdient geen schoonheidsprijs. Daar heb ik eerder op gewezen. Mijn fractie vindt 150 miljoen heel veel geld. Ouderen gaan graag naar een museum. Zij zijn in groten getale trouwe bezoekers. Zij zijn ook blij met deze verrijking van onze cultuur. Maar 150 miljoen? Om een idee te geven dat dit veel geld is: 3 miljoen AOW'ers zouden vandaag ieder €50 extra kunnen krijgen vanwege de koopkrachtellende. Een dilemma. Alles afwegende zal onze fractie toch voor het wetsvoorstel stemmen, maar tekent hierbij aan dat ons unieke culturele erfgoed, de AOW, de vaandeldrager blijft van onze beschaving. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Noodwet-Drees Ouderdomsvoorziening in werking trad.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Otten namens Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik geloof dat dit een van de eerste keren is dat ik meemaak dat een motie die oordeel Kamer heeft gekregen het niet gehaald heeft. Ik weet niet waarom, want het is juist in het belang van de Nederlandse Staat dat er een adequate overeenkomst komt. Ik vind het ook heel erg jammer. Desalniettemin zijn wij niet van de rancunepolitiek. Wij zullen dus niet tegen de aanschaf stemmen omdat onze motie het niet gehaald heeft. Nee, wij zullen voor de aanschaf van De Vaandeldrager stemmen.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Fiers namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft de staatssecretaris goed gehoord. Zij heeft gezegd dat zij de situatie bij de zzp'ers als nijpend beschrijft en dat zij haar uiterste best gaat doen om daar op korte termijn iets voor te regelen. Daar zijn wij dus heel erg blij mee.

Dan wat betreft De Vaandeldrager. Ondanks de beroerde timing zal de PvdA voor het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Veldhoen namens GroenLinks.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Veldhoen (GroenLinks):

Heel kort. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Fiers.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Veldhoen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van FVD, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn we nu aan het einde gekomen van de vergadering. Ik dank alle leden, de staatssecretaris en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt. Ik wens u wel thuis.