30.519

Initiatiefvoorstel-Oskam Verruiming aansprakelijkheid voor gedragingen van minderjarigen vanaf veertienDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Oskam (CDA) verruimt in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek de risicoaansprakelijkheid van ouders / verzorgers voor het gedrag van minderjarigen vanaf 14 jaar. Met dit voorstel kunnen ouders / verzorgers volledig aansprakelijk worden gesteld voor de door hun minderjarige kinderen bewust toegebrachte schade. De initiatiefnemer wil voorkomen dat de samenleving, de benadeelde zelf of de verzekeraar moeten opdraaien voor opzetteljk toegebrachte schade door derden.

In het huidige systeem kunnen ouders van minderjarigen van 14 jaar en ouder zich onttrekken aan het (mee)betalen van de door hun minderjarige kinderen veroorzaakte schade. Met dit voorstel wordt het voor benadeelden mogelijk om ook schade veroorzaakt door minderjarigen vanaf 14 jaar te verhalen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.519, A) is op 3 juli 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA, PVV, groep Kortenoeven/Hernandez, lid Brinkman en de ChristenUnie stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer is op 24 september 2013 aangehouden in afwachting van de door de initiatiefnemer bij brief van 6 februari 2014 (EK 30.519, G) aangekondigde novelle. De initiatiefnemer heeft de Kamer bij brief van 23 april 2015 geinformeerd over het voornemen om geen novelle in te dienen. Het voorstel is op 19 mei 2015 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA en PVV stemden voor.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Çörüz (CDA). Na het vertrek van de heer Çörüz uit de Tweede Kamer heeft de heer Oskam (eveneens CDA) de verdediging overgenomen (EK 30.519, D).


Kerngegevens

ingediend

10 april 2006

titel

Voorstel van wet van het lid Oskam tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

25