32.859

Verbetering aanpak van rijden onder invloed van drugsDit wetsvoorstel verbetert in de Wegenverkeerswet 1994 de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. Hiermee wordt het rijden onder invloed van drugs, net als het rijden onder invloed van alcohol strafbaar. Hiermee wil de regering de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen.

Met dit voorstel krijgen opsporingsambtenaren de bevoegdheid om speeksel af te nemen voor een zogenaamde speeksteltest. Deze speeksteltest wordt gebruik als voorselectiemiddel. Als bewijsmiddel blijft het bloedonderzoek gelden. Omdat deze speekseltests niet alle drugs kunnen meten moeten bestuurders ook meewerken aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties. Bestuurders die onder invloed van een combinatie van drugs of van één of meer drugs en alcohol rijden, worden voor het gebruik van iedere stof afzonderlijk strafbaar als dat gebruik boven de voor iedere stof bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stellen nullimiet uitkomt. Voor het rijden onder invloed van geneesmiddelen wordt geen afzonderlijk verbod ingesteld, maar blijft artikel 8 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 als vangnet gelden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.859, A) is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, PvdA en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft dit voorstel op 23 september 2014 als hamerstuk afgedaan. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend. 


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2011

titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten