33.360

Uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenisDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een aantal gronden toe waar bij geweld in de openbare ruimte en geweld tegen personen met een publieke taak voorlopige hechtenis opgelegd kan worden. De berechting van het misdrijf moet dan via het snelrecht binnen 17 dagen en 15 uren plaatsvinden.

Voorlopige hechtenis kan worden toegepast bij verdenking van openlijke geweldpleging, brandstichting, bedreiging, (zware) mishandeling of vernieling, in de publieke ruimte of tegen personen met een publieke taak. Hierbij moet gedacht worden aan uitgaansgeweld, misdrijven tijdens evenementen, zoals voetbalwedstrijden, concerten, dansfeesten en oudejaarsvieringen, in het openbaar vervoer, op stations, of in de directe nabijheid van winkels, horeca of andere uitgaansgelegenheden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.360, A) is op 18 juni 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP,  CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 mei 2014. Het voorstel is op 13 mei 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2012

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten