33.846

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningenDe kern van dit wetsvoorstel is het instellen van één netwerk van bibliotheekorganisaties, het aanwijzen van de Koninklijke Bibliotheek (KB) als nationale bibliotheek in het netwerk, een aantal zaken rondom de fysieke bibliotheek alsmede de instelling en opbouw van een landelijke digitale bibliotheek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK 33.846, A) is op 10 juni 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 11 november 2014. Tijdens dat debat werd de motie-Gerkens (SP) c.s. over het garanderen van de toegang tot de fysieke bibliotheek (EK 33.846, E) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 18 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PvdD stemde tegen. Op 18 november 2014 werd de motie-Gerkens gewijzigd en werd later die aangehouden (EK 33.846, F). Deze motie is vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2014

titel

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

103
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten