Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.068

Eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichtingDit wetsvoorstel voegt aan de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen een regeling toe waardoor veroordeelden een deel van de kosten voor verblijf in een justitiële inrichting moeten bestalen. Ook voor verblijf (niet voor de verpleging en behandeling) in een tbs-instelling wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Met dit voorstel komt er ook een ouderbijdrage voor ouders van jeugdigen die in een justitiële jeugdinrichting verblijven. Deze ouderbijdrage moet worden gezien als een onderhouds- en verzorgingsplicht die ouders hebben voor hun kinderen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur. Deze regeling is niet bedoeld voor personen in vreemdelingenbewaring en (voor verblijf in de inrichting tijdens de periode van ondergane verzekering, klinische observatie of voorlopige hechtenis) voor personen die worden vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging zonder dat een straf of maatregel is opgelegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Ingetrokken

Het voorstel (EK 34.068, A) is op 23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA stemden voor.

De regering heeft dit wetsvoorstel bij brief van 18 februari 2016 (EK 34.068, B) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

5 november 2014

titel

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via