34.156

Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongerenDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Schouten voegt aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid toe om tijdelijke huurcontracten op te stellen voor jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Hiermee wil de initiatiefnemer de doorstroming in de woningen voor jongeren vergroten om zo deze woningen sneller opnieuw beschikbaar te krijgen voor de doelgroep.

Met dit voorstel kan een verhuurder een huurovereenkomst voor de duur van maximaal 5 jaar, met eventueel verlenging tot 7 jaar, aangaan met een jongere van 18 tot 28 jaar. Gedurende deze tijdelijke huur blijft de jongere ingeschreven staan als woningzoekende voor de reguliere woningmarkt, waardoor inschrijfduur kan worden opgebouwd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.156, A) is op 9 februari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, Groep Kuzu/Öztürk, Klein, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP en PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

20 februari 2015

titel

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Wonen en Rijksdienst

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

31