Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.049

Initiatiefvoorstel-Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 7 april 2020 (EK, C) voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State over een destijds door de oorspronkelijke initiatiefnemer Raemakers ingediende nota van wijziging (TK, 8). De Eerste Kamer had op 7 april 2020 het voorstel (EK, B) van de Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om voorlichting te vragen als hamerstuk afgedaan.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het Tweede Kamerlid Raemakers (D66). Het lid Van Meenen heeft bij brief van 17 januari 2020 (TK, 12) gemeld dat hij, gelet op het tijdelijke vertrek van het lid Raemakers uit de Kamer, de verdediging van het voorstel overneemt.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van het lid Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via