35.670

Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten NederlandDit wetsvoorstel regelt in de Kieswet dat kiezers buiten Nederland kunnen blijven stemmen met een stembiljet dat hen per e-mail wordt toegezonden. Hiermee wordt de tijdelijke regeling (35.012) op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (33.573) definitief.

Sinds mei 2014 is er een tijdelijke regeling om het voor Nederlanders mogelijk te maken om vanuit het buitenland per brief deel te nemen aan de Tweede Kamer- en Europees Parlementsverkiezingen. Deze tijdelijke regeling komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen. Dit voorstel bevat ook een aantal maatregelen om te voorkomen dat stemmen niet meetellen.

Met de nota van wijziging van 16 juni 2021 (TK, 7) is een wijziging van de Woningwet in dit wetsvoorstel opgenomen.

Met de tweede nota van wijziging (TK 35.489, 9 met bijlage) bij het voorstel Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (35.489) worden enkele wetstechnische onvolkomenheden in het onderhavige wetsvoorstel gecorrigeerd.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 12 oktober 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA.

Tegen: DENK, JA21, Lid Omtzigt, BBB, FVD, Groep Van Haga en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: D66, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, Fractie-Frentrop en FVD.

De OSF was niet aanwezig bij de stemming.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455), vond plaats op 24 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreekt op 12 september 2023 het verslag van een nader schriftelijk overleg (EK 35.670 / 35.455, K met bijlage) naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK van 20 april 2023 (EK, 35.670 / 35.455 J met bijlage) over het bij brief van 6 februari 2023 (EK 35.670 / 35.455, C met bijlagen) door de minister voorgehangen ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten. De commissie heeft de regering verzocht in de tussentijd geen onomkeerbare stappen te nemen.


Kerngegevens

ingediend

9 december 2020

titel

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

40