Dit wetsvoorstel strekt tot modernisering van de Archiefwet 1995 - zodat deze beter aansluit bij de praktijk van het digitale informatiebeheer. Daarnaast bevat dit voorstel een wijziging aan het stelsel van toezicht. Dit voorstel heeft tot doel het verduidelijking van begrippen en begrijpelijker maken van de toelichting hierop, waardoor het een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

De Archiefwet 1995 is van toepassing op zowel papieren als digitale overheidsinformatie, maar veel regels en de toelichting daarop zijn gericht op het papieren tijdperk. De regels zijn daarom niet altijd goed toe te passen of te begrijpen in de nieuwe context van digitaal informatiebeheer. In het digitale tijdperk is de situatie minder eenduidig en het archiveren van digitale informatie brengt tal van nieuwe uitdagingen met zich mee. Dat geldt ten eerste voor de duurzaamheid van digitale informatie. Ten tweede is de hoeveelheid informatie die overheidsorganen onder zich hebben exponentieel gegroeid. Dit wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor een geheel nieuwe opzet van de Archiefwet, een modernere terminologie en een bijbehorende uitgebreide en integrale memorie van toelichting.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

17 november 2021

titel

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door een nieuwe Archiefwet (Archiefwet 20..)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

11