Wetsvoorstellen bij commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond