35.928

Overige fiscale maatregelen 2022Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten waarvan het wenselijk is dat ze per 1 januari 2022 in werking treden. De wijzigingen zijn inhoudelijk en technisch van aard. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen budgettaire gevolgen.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 november 2021 met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en ChristenUnie.

Tegen: PvdD.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2021, evenals de behandeling van vijf andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022. Tijdens deze debatten werden zeven moties ingediend waarvan er 1 op 14 december 2021 en 1 op 21 december 2021 werd aangehouden.

De stemmingen over de vijf overige moties vonden plaats op 21 december 2021.

Op 15 november 2021 vond een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel I, onderdeel D, en artikel IVA, onderdeel C, terugwerken tot en met 1 januari 2021;
 • b. 
  artikel I, onderdeel E, terugwerkt tot en met 1 januari 2020;
 • c. 
  artikel II, onderdeel B, niet van toepassing is op berekeningsjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2022;
 • d. 
  artikel V terugwerkt tot en met 1 juli 2021;
 • e. 
  artikel IV voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Documenten

37