Dinsdag 26 oktober 2010 16.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 7 oktober 2010 in het kader van toezegging T01207 over mogelijke oplossingen voor de problematiek rond inkoopmacht. (EK 31.531, K)

bespreking

brief met  bijlagen van de minister van Economische Zaken van 6 oktober 2010 over de Evaluatie Postwet 2009 (TK 30.536 nr. 125)

bespreking

voorstel voor een datum voor de plenaire behandeling

bespreking

overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken